Рівень викиднів і завмерлих вагітностей під час війни значно зростає, тому що з’являється стресовий фактор, коли організм вважає за непотрібне витрачати енергію і поживні речовини на нове життя, а намагається врятувати власне життя.

До 12-14 тижнів більшість втрат вагітності не потребує ніякого втручання зі сторони лікаря чи акушерки. Плідне яйце виходиться самостійно у 70-80% випадків протягом 2-3 тижнів після завмирання вагітності. Викидні також можуть бути спонтанними.

Що робити, якщо почався викидень? Заспокоїтися, не панікувати. Якщо є біль, можна прийняти знеболювальні ліки. Кількість виділень може бути трохи більше, ніж під час місячних. Нехай вас це не лякає. Як тільки плідне яйце вийде, вам стане легше.

Виділення повинні припинитися за 5-7 днів. Ні в якому разі не потрібно приймати препарати прогестерону!!!

Якщо плідне яйце вийшло повністю, УЗД і вишкрібання порожнини матки не потрібні.

Якщо біль чи кровотеча посилюється, необхідно звернутися до найближчої лікарні.

RU: Уровень выкидышей и замерших беременностей во время войны вырастает значительно, потому что появляется стрессовый фактор, когда организм считает ненужным тратить энергию и питательные вещества на новую жизнь, а старается спасти собственную жизнь. До 12-14 недель большинство потерь беременности не требует никаких вмешательств со стороны врача или акушерки.

Плодное яйцо выходит самостоятельно в 70-80% случаев в течение 2-3 недель после замирания беременности. Выкидыши также могут быть спонтанными.

Что делать, если начался выкидыш? Успокоиться, не паниковать. Если есть боль, можно принять обезболивающие лекарства. Количество выделений может быть чуть больше, чем при месячных. Пусть вас это не пугает. Как только плодное яйцо выйдет, вам станет легче. Выделения должны прекратиться в течение 5-7 дней. Ни в коем случае не принимать препараты прогестерона!

Если плодное яйцо вышло целиком, УЗД и выскабливания полости матки не требуется. Если боль и кровотечение усиливается, необходимо обратиться в ближайшую больницу. 

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской