Чомусь багато жінок і лікарів досі вірять у міф, що лактобактеріями в піхву можна вилікувати різні запальні процеси і покращити мікробіом. Різноманітні препарати лактобактерій, які умовно називають пробіотиками, стали криком моди, а не реальним лікуванням. На цю тему було вже чимало публікацій. Знову ця тема була розглянута на 38ій щорічній зустрічі European Society of Human Reproduction and Embryology.

Дійсно, мікробіом піхви може впливати на успіх запліднення, а також ЕКЗ. Коли є реальний запальний процес, то статеві акти стають неможливими через сильного дискомфорту. Запальна реакція піхви може вливати на рухомість сперматозоїдів.

Оскільки лактобактерії вважаються головними здоровими бактеріями піхви, багато з вас не знає, що вони домінують в другій половині циклу, коли вже пройшла овуляція. Тому багато лактобактерій не означає покращення шансів на запліднення! Також, якщо їх надто багато, може виникнути запалення піхви, яке ми називаємо цитолітичним вагінітом.

На зустрічі ESHRE були представлені дані нового дослідження, яке знову ж таки не підтвердило користь лактобактерій як лікувального засобу. Мікробіом піхви намагається «вирівнятися», тобто збалансуватися дуже швидко. У третини жінок покращення стану піхви спостерігається протягом 1-3 місяців. Коли я консультую жінок з проблемами піхви, я завжди їм пояснюю, що вони знущалися над мікробіомом піхви роками, тому потрібно декілька місяців, щоб все налагодилося і прийшло в норму, навіть без лікування.
Так от, нові дані показали, що лікування пробіотиками (лактобактеріями в піхву) ніяк не впливає на стан піхви і не покращує рівень ефективності ЕКЗ. Цікаво, що в плацебо групі стан піхви покращився в 40% жінок, коли в групі жінок, що приймали лактобактерії, у 29%, хоча виявилося.

Якщо є порушення мікробіому (і це не статева інфекція) лікарі пропонують відкласти ЕКЗ на 2-3 місяці, щоб він налагодився самостійно.

RU ⬇️

Почему-то многие женщины и врачи до сих пор верят в миф, что лактобактериями во влагалище можно вылечить различные воспалительные процессы влагалища и улучшить его микробиом. Разнообразные препараты лактобактерий, условно называемые пробиотиками, стали криком моды, а не реального вспомогательного лечения. По этой теме было уже немало публикаций. Вновь эта тема была рассмотрена на 38-й ежегодной встрече European Society of Human Reproduction and Embryology.

Действительно, микробиом влагалища может оказывать влияние на уровни зачатия, а также ЭКО. Когда есть реальный воспалительный процесс, то половые акты становятся невозможными из-за сильного дискомфорта. Воспалительная реакция влагалища может влиять на подвижность сперматозоидов.

Поскольку лактобактерии считаются главными здоровыми лактобактериями влагалища, многие из вас не знают, что они доминируют во второй половине цикла, когда уже прошла овуляция. Поэтому многo лактобактерий не означает улучшения шансов зачатия! Также, если их слишком много, может возникнуть воспаление влагалища, называемое цитолитическим вагинитом.

На встрече ESHRE были представлены данные нового исследования, опять же не подтвердившего пользу лактобактерий как лечебное средство. Микробиом влагалища старается выровняться, то есть сбалансироваться очень быстро. У трети женщин улучшение состояния влагалища наблюдается в течение 1-3 месяцев. Когда я консультирую женщин с проблемами влагалища, я всегда им объясняю, что они издевались над микробиомом влагалища годами, поэтому нужно несколько месяцев, чтобы все наладилось и пришло в норму, даже без лечения.

Так вот новые данные показали, что лечение пробиотиками (лактобактериями во влагалище) никак не влияет на состояние влагалища и не улучшает уровень эффективности ЭКО. Интересно, что в плацебо группе состояние влагалища улучшилось у 40% женщин, когда в группе женщин, принимавших лактобактерии, у 29%.

Если есть нарушение микробиома (и это не половая инфекция), врачи предлагают отложить ЭКО на 2-3 месяца, чтобы он наладился самостоятельно