Я не можу залишити без відповіді на ті коментарі, які перечитала під попереднім постом.

1. Ендометрій – це тканина, і вона біла, точніше прозора, нагадує білок, як хтось там написав. Те, що ви бачите в менструальних виділеннях, це як раз білі шматочки ендометрію в суміші з вашою кров’ю.

2. Тканини плідного яйця також не мають ніякого специфічного кольору. Власне, воно є саме таке, як на фото. Якщо після викидню ви бачите кров, це ваша кров.

3. Перша фаза вагітності – це перші 3-5 тижнів, яку називають фазою зачаття або концепції. Вона починається від зачаття або 2 тижнів «вагітності», 3-й тиждень – плідне яйце рухається по матковій трубі 4 дні, а далі 2 дні чекає сигналів на імплантацію. Імплантація починається в кінці 3 тижню вагітності.

4. До 6 тижнів ембріон по УЗД побачити дуже важко. Ембріональна фаза в акушерстві – це 6-10 тиждень. А далі йде фетальна фаза.

5. До 6 тижнів (повних) по УЗД вимірюють лише розміри плідного яйця. Серцебиття можна прослуховувати, але це не завжди вдається навіть в 6 тижнів, коли розміри плідного яйця менше 5-9 мм.

6. Копчико-тім’яний розмір (КТР, CRL) вимірюють не раніше 6 тижня. Він становить 1-2 мм (НЕ СМ) при розмірах плідного яйця 5-12 мм. За добу ембріон на цьому терміні збільшується на 1 мм.

Якщо хтось втрачає дитину в 6-7 тижнів і при цьому бачить ембріон з головкою, ручками і ніжками, то це є ваша уява – нічого більше.

Дивно, що обговорюють цю тему лише жінки, а чоловіки, як завжди, в стороні, хоча на мене підписані і чоловіки. Дивно, що ніхто не рятує жінку від суїциду, яку зґвалтували і вона завагітніла. А ґвалтують досить часто власні чоловіки. Чомусь ніхто не кричить про закон про домашнє насильство. Чомусь ніхто не каструє ґвалтівників і педофілів. А чому ні?

Я не пропагандую аборти і за вже життя не провела ні одного аборту. Але я за права людини, за права жінки вирішувати долю свого тіла. Права ембріонів? Та у жінок навіть власних прав немає.

Коли російські пропагандисти кричать про знищення дітей, а загалом і всієї України, то у вас не вистачає бажання плюватися на сторінках цих нелюдів. Коли ваші деякі «медийные личности» піаряться на темі війни, то ви чомусь не чіпляєтеся до них, чому вони не на фронті або в госпіталях, чому не волонтерять.

І чому ви не кричите на тих лікарів, які продовжують наживатися на вас навіть під час війни, розводять вас на комерційних діагнозах і нав’язують гору фуфла?

Перш ніж кинути камінь в мою сторону (точніше порцію лайна), підійдіть до зеркала і подивіться на себе. І запитайте себе відверто: «А скільком людям я врятувала життя? А скільком плодам я врятувала життя? А скільки діточок народилися завдяки моїм порадам?» Взагалі, скільком людям ви допомогли за все своє життя, не говорячи про останній місяць.

Тому, кому не подобається, тихо пішли з моєї сторінки. Бо кожен камінь, кожна блювота в мою сторону буде розцінюватися як напад, і я буду вас блокувати без жалю, залишаючи вам право на ваше жалюгідне життя «судді».

Ru ⬇️

Я не могу оставить без ответа на комментарии, которые перечитала под предыдущим постом.

1. Эндометрий – это ткань, и она белая, точнее прозрачная, напоминает белок, как кто там написал. То, что вы видите в менструальных выделениях, это как раз белые кусочки эндометрия вместе с кровью.

2. Ткани плодного яйца также не имеют специфического цвета. Собственно, оно именно такое, как на фото. Если после выкидыша вы видите кровь, это ваша кровь.

3. Первая фаза беременности – первые 3-5 недель, которую называют фазой зачатия или концепции. Она начинается от зачатия или 2 недель «беременности», 3-я неделя – плодное яйцо двигается по маточной трубе 4 дня, а дальше 2 дня ждет сигналов на имплантацию. Имплантация начинается в конце 3 недели беременности.

4. До 6 недель эмбрион по УЗИ увидеть очень тяжело. Эмбриональная фаза в акушерстве – это 6-10 неделя. А дальше идет фетальная фаза.

5. До 6 недель (полных) по УЗИ измеряют только размеры плодного яйца. Сердцебиение можно прослушивать, но это не всегда удается даже в 6 недель, когда размеры плодного яйца менее 5-9 мм.

6. Копчико-теменной размер (КТР, CRL) измеряют не ранее 6 недели. Он составляет 1-2 мм (НЕ СМ) при размерах плодного яйца 5-12 мм. В сутки эмбрион на этом сроке увеличивается на 1 мм.

Если кто-то теряет ребенка в 6-7 недель и при этом видит эмбрион с головкой, ручками и ножками, то это ваше воображение – ничего больше.

Удивительно, что обсуждают эту тему только женщины, а мужчины, как всегда, в стороне, хотя на меня подписаны и мужчины. Странно, что никто не спасает женщину от суицида, которую изнасиловали и она забеременела. А насилуют довольно часто собственные мужья. Почему-то никто не кричит о введении закона о домашнем насилии. Почему-то никто не кастрирует насильников и педофилов. А почему нет?

Я не пропагандирую аборты и не сделала ни одного аборта. Но я за права человека, за права женщины решать судьбу своего тела. Права эмбрионов? Но у женщин даже собственных прав нет.

Когда российские пропагандисты кричат ​​об уничтожении детей, а в целом и всей Украины, то у вас не хватает желания плеваться на страницах этих изуверов. Когда ваши некоторые «медийные личности» пиарятся на теме войны, то почему не пристаете к ним, почему они не на фронте или в госпиталях, почему не волонтерят?!

И почему вы не кричите на тех врачей, которые продолжают наживаться на вас даже во время войны, разводят вас на коммерческих диагнозах и навязывают гору фуфла?

Прежде чем бросить камень в мою сторону (точнее порцию дерьма), подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. И спросите себя прямо: «А скольким людям я спасла жизнь? А скольким плодам я спасла жизнь? А сколько детишек родились благодаря моим советам?»

Вообще, скольким людям вы помогли за всю свою жизнь, не говоря о последнем месяце?

Потому, кому не нравится, тихо ушли с моей страницы. Ибо любой камень в мою сторону будет расцениваться как нападение, и я буду вас блокировать без сожаления, оставляя вам право на вашу жалкую жизнь «судьи».