Незважаючи на те, що багато вчених та лікарів передбачали негативний вплив коронавірусної інфекції у матері на плід, все ж таки продовжують надходити хороші новини з різних джерел на підставі досліджень, що проводяться.

Дані з Великобританії, опубліковані у статті Elizabeth S. TaglauerЬet al, Acute SARS-CoV-2 infection in pregnancy is associated with placental ACE2 shedding., The American Journal of Pathology (2022), кажуть про те, що плацента все ж таки захищає плід від коронавірусів. Справа у тому, що в плаценті жінки, яка захворіла на ковід, значно знижується рівень рецепторів ACE-2, які дозволяють проникнути вірусу до клітин. Фактично плацента закриває доступ коронавірусу та захищає таким чином плід від інфекції.

Це відкриття допомагає зрозуміти, чому навіть у важких випадках коронавірусної хвороби, плід залишається здоровим і не заражається цією інфекцією. Прекрасна новина для всіх вагітних жінок та тих, хто планує вагітність. Згодні?

RU ⬇️
Несмотря на то, что многие ученые и врачи предсказывали негативное влияние коронавирусной инфекции у матери на плод, все же продолжают поступать хорошие новости из разных источников на основании проводимых исследований.

Данные из Великобритании, опубликованные в статье Elizabeth S. Taglauer et al, Acute SARS-CoV-2 infection in pregnancy is associated with placental ACE2 shedding., The American Journal of Pathology (2022), говорят о том, что плацента все же защищает плод от коронавирусов. Дело
в том, что в плаценте женщины, заболевшей ковидом, значительно понижается уровень рецепторов ACE-2, которые позволяют проникнуть вирусу в клетки. Фактически плацента закрывает доступ коронавируса и защищает таким образом плод от инфекции.

Это открытие помогает понять, почему даже в тяжелых случаях коронавирусной болезни, плод остается здоровым и не заражается этой инфекцией. Прекрасная новость для всех беременных женщин и тех, кто планирует беременность. Согласны?

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской