Чому вагітних жінок попереджають про шкоду риби та обмеження її споживання?

Деякі види риби можуть мати потенційно високий вміст ртуті. Ця порада ґрунтувалася на одному дослідженні 1997 року, яке припускало наявність кореляції між впливом метилртуті на плід і когнітивною дисфункцією у віці 7 років. Останні поради спеціалістів по харчуванню і лікарів були:

Жінкам, які планують вагітність, і вагітним можна їсти не більше двох порцій риби на тиждень, а також рекомендується взагалі відмовитися від акул, риби-меч і марліна.

☝🏼Але виявилося, що оригінальне дослідження 1997 року не було точним. Було чітко зазначено, що рівень метилртуті був пов’язаний із споживанням кита (морського ссавця, а не риби).

Нове дослідження показало, що немає ніяких доказів шкоди від вживання риби. Результати цього дослідження виявилися дуже цікавими.

Рівень ртуті у матері під час вагітності, швидше за все, не матиме негативного впливу на розвиток дитини, якщо мати їсть рибу. Якщо вона не їла рибу, то були деякі докази того, що рівень ртуті в ній міг мати шкідливий вплив на дитину. Це означає, що основні поживні речовини в рибі можуть захищати від вмісту ртуті в ній.

Вчені вважають, що рекомендації в харчуванні вагітних жінок слід змінити і жінкам можна їсти рибу більше двох разів на тиждень.

Ru⬇️
Почему беременных женщин предупреждают о вреде рыбы и ограничении ее потребления? Некоторые виды рыбы могут иметь потенциально высокое содержание ртути. Этот совет основывался на исследовании 1997 года, предполагавшем наличие корреляции между влиянием метилртути на плод и когнитивной дисфункцией в возрасте 7 лет. Последние советы специалистов по питанию и врачей были: ❌планирующим беременность, и беременным можно есть не больше двух порций рыбы в неделю, а также рекомендуется вообще отказаться от акул, рыбы-меч и марлина.

☝🏼Но оказалось, что исследование 1997 года неточное. Было четко отмечено, что уровень метилртути был связан с употреблением кита (морского млекопитающего).

Новое исследование показало, что нет никаких доказательств вреда от рыбы. Результаты этого исследования оказались очень увлекательными.

Уровень ртути у матери во время беременности, скорее всего, не окажет негативного влияния на развитие ребенка, если мать ест рыбу. Если она ранее не ела рыбу, то возможно, что уровень ртути в ней мог оказать вредное влияние на ребенка. Это означает, что питательные вещества в рыбе могут защищать от содержания ртути в ней.

Ученые считают, что рекомендации по питанию беременных женщин следует изменить и женщинам можно есть рыбу более двух раз в неделю.