Як часто ВМС перфорує матку?

Багато жінок побоюються, що введення внутрішньоматкової спіралі в порожнину матки може пошкодити матку – спричинити її перфорацію.

Сучасні рекомендації стверджують, що ВМС можна вводити в будь-який час, навіть відразу після пологів або кесаревого розтину. Ці рекомендації нібито засновані на даних клінічних випробувань. Але тепер цих старих досліджень недостатньо. Більшість досліджень розглядали спостереження за жінками лише протягом 12 місяців або навіть менше після введення ВМС.

Повідомлень про ризик перфорації, пов’язаний із внутрішньоматковими спіралями (ВМС), введеними відразу після пологів, і серед осіб, які не народжували, мало. Грудне вигодовування під час введення внутрішньоматкової спіралі та введення протягом 36 тижнів після пологів асоціюється з підвищеним ризиком перфорації матки.

Нові дані клінічного дослідження були опубліковані в статті «Захворюваність і ризик перфорації матки, пов’язані з внутрішньоматковою спіраллю (APEX-ВМС): велике багатосайтове когортне дослідження» (The Lancet, 2022;399,1034: P2103-2112).

Дослідники підтвердили, що ризик перфорації матки при введенні ВМС від 4 днів до 6 тижнів або менше після пологів майже в 7 разів збільшує ризик перфорації матки. Проте перфорація матки є надзвичайно рідкісним ускладненням.

З 326 658 жінок, які отримали ВМС, у тому числі 94 817 жінок після пологів, 1008 жінок (0,3%) мали перфорацію матки, і лише 51 була повною. Це означає, що клінічні рекомендації не слід змінювати, а час введення ВМС має ґрунтуватися на індивідуальному бажанні. Коли жінка готова і хоче отримати цей вид контрацепції, ми використовуємо його.

Чи були у вас проблеми з введенням внутрішньоматкової спіралі? Поділіться досвідом.

RU⬇️

Как часто ВМС перфорирует матку?

Многие женщины опасаются, что введение внутриматочной спирали в полость матки может повредить матку – вызвать ее перфорацию.

Современные рекомендации утверждают, что ВМС можно вводить в любое время, даже сразу после родов или кесарева сечения. Эти рекомендации якобы основаны на данных клинических испытаний. Но сейчас этих старых исследований недостаточно. Большинство исследований рассматривали наблюдение за женщинами только в течение 12 месяцев или даже меньше после введения ВМС.

Сообщений о риске перфорации, связанных с внутриматочными спиралями (ВМС), введенными сразу после родов, и среди нерожавших, мало. Грудное вскармливание при введении внутриматочной спирали и введение в течение 36 недель после родов ассоциируется с повышенным риском перфорации матки.

Новые данные клинического исследования были опубликованы в статье «Заболеваемость и риск перфорации матки, связанный с внутриматочной спиралью (APEX-ВМС): большое многосайтовое когортное исследование» (The Lancet, 2022; 399, 1034: P2103-2112).

Исследователи подтвердили, что риск перфорации матки при введении ВМС от 4 дней до 6 недель или менее после родов почти в 7 раз повышает риск перфорации матки. Однако перфорация матки является очень редким осложнением.

Из 326658 женщин, получивших ВМС, в том числе 94817 женщин после родов, 1008 женщин (0,3%) имели перфорацию матки, и только 51 была полной. Это означает, что клинические рекомендации не следует менять, а время введения ВМС должно основываться на индивидуальном желании. Когда женщина готова и хочет получить этот вид контрацепции, мы используем его.

Были ли у вас проблемы с введением внутриматочной спирали? Поделитесь опытом.

 

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской