Величезного шуму наробили публікації про штучні матки, кризу репродукції, можливість вирощувати людей в лабораторних умовах. Але немає нічого гіршого, коли така псевдонаукова інформація розповсюджується деградованими розумово власниками соціальних мереж, яким, напевно, потрібно відправитися на Марс і більше не вертатися на Землю.

Перші повідомлення про вирощене в штучних умовах ягня з’явилося ще в 2017 році. Насправді, ягня не вирощували штучно. Це було недоношене ягня, яке народилося передчасно. Його помістили в спеціальний інкубатор, який назвали biobag (біосумка) – пластиковий контейнер, заповнений рідиною, який є прототипом матки. Однак, це не був ембріон, який виростили штучно. Ягня прожило в цій біосумці 4 тижні. Ягня потім «народилося», почало дихати, точніше його підключили до штучної вентиляції. Що з ним далі сталося, ніхто не знає. Скорше всього, його вбили, щоб дослідити всі його органи, як це сталося з декількома іншими плодами ягнят, які перебували в таких сумках 2-3 тижні.

То ж деякі лікарі мали надію, що в таких біосумках можна буде вирощувати новонароджених, які народилися надто передчасно (від 20-22 тижнів) і не можуть вижити самостійно. Але цього не сталося. Пошуки такої «матки» продовжуються вже понад 20 років. Наразі ми не маємо жодної штучної матки для людей.

Щодо криків про кризу в фертильності сучасного людства, то її немає. Є величезне небажання зачинати дітей і створювати сім’ї у теперішнього покоління до 30-35 років, коли функція репродуктивної системи не вгасає. Є впертість віслюка не навчати підлітків в школах, що репродуктивна програма не вічна і має дуже обмежені рамки своєї активності, про що треба знати завчасно.

І, чесно кажучи, я не бачу ніякої репродуктивної кризи у африканських і азіатських народів – плодяться дуже інтенсивно, бо створюють сім’ї чи просто дітей майже з підліткового віку, що також не зовсім правильно. Так що, людство не вимре, якщо його не знищать інші ідіоти, що фінансово кормлять твітерських марсіан.

RU⬇️

Большой шум подняли публикации об искусственных матках, кризисе репродукции, возможности выращивать людей в лабораторных условиях. Но нет ничего хуже, когда такая псевдонаучная информация распространяется деградированными умственно владельцами социальных сетей, которым наверняка нужно отправиться на Марс и больше не возвращаться на Землю.

Первые сообщения о выращенном в искусственных условиях ягненке появились еще в 2017 году. На самом деле, ягненка не выращивали искусственно. Это был ягненок, который родился преждевременно. Его поместили в специальный инкубатор, который назвали biobag (биосумка) – пластиковый контейнер, заполненный жидкостью, прототипом матки. Однако это не был эмбрион, который вырастили искусственно. Ягненок прожил в этой биосумке 4 недели. Он потом «родился», начал дышать, точнее его подключили к искусственной вентиляции. Что с ним дальше произошло, никто не знает. Скорее всего, его убили, чтобы исследовать все его органы, как это произошло с несколькими другими плодами ягнят, которые находились в таких сумках 2-3 недели.

Поэтому некоторые врачи надеялись, что в таких биосумках можно будет выращивать новорожденных детей, которые родились слишком рано (от 20-22 недель) и не могут выжить самостоятельно. Но этого не произошло. Поиски такой матки продолжаются уже более 20 лет.

Сейчас у нас нет искусственной матки для людей.

Что касается криков о кризисе в фертильности современного человечества, то его нет. Есть огромное нежелание зачинать детей и создавать семьи у нынешнего поколения до 30-35 лет, когда функция репродуктивной системы не угасает. Есть упрямство осла не учить подростков в школах, что репродуктивная программа не вечна и имеет очень ограниченные рамки своей активности, о чем нужно знать заранее.

И, честно говоря, я не вижу никакого репродуктивного кризиса у африканских и азиатских народов – плодятся очень интенсивно, потому что создают семьи или просто детей почти
с подросткового возраста, что тоже не совсем правильно. Так что человечество не вымрет, если его не уничтожат другие идиоты, кормящие твиттерских марсиан.