На днях я провела опитування серед моїх підписниць, які, на їхню думку, гінекологічні діагнози найпопулярніші в Україні. Якщо переглянути популярні діагнози на Заході, то вони різняться від тих, що є на території колишніх радянських республік, де комерційний фактор відіграє найбільшу роль. Тож, чим залякують і обманюють наших жінок?

1. Ендометріоз. Цей діагноз випереджає всі, не тому, що він такий поширений, а тому, що на ньому вигідно заробляти. Він «знаходиться» майже у всіх жінок на УЗД, навіть у підлітків та жінок в менопаузі. Ним залякують, як раком. Невиліковний діагноз, а тому нібито потрібно лікувати все життя. І чим лікують? Тут і гормони, і лапароскопія, і масажі, і п’явки, і травичка і т.д. Переважно 99% жертв з таким діагнозом здорові і/або взагалі не потребують такого лікування.

2. ВПЛ – інфекція. Вже чверть століття я намагаюсь донести до нашої заляканої української жіночої популяції, що ВПЛ не лікується, що не потрібно витрачати гроші на багатомісячні курси лікування, не потрібно шматувати шийку конізацією, бігати щомісяця на кольпоскопію, відкладати планування вагітності, доки лікарю «все там сподобається». 99.9% жінок, які мали ВПЛ інфекцію НІКОЛИ не будуть мати рак шийки матки.

3. Рання менопауза – цей діагноз за останній рік випередив, напевно, всі попередні. Чому? Бо багато жінок в стресі, у них зникли місячні або цикли нерегулярні, а їм кажуть, що то раннє старіння яєчників, рання менопауза, тому приймайте гормони, щоб врятувати яєчники і себе від старості. Ніхто не проводить дослідження, яке підтвердить вгасання функції яєчників. Ніхто правдиво не скаже, що врятуватися від менопаузи неможливо, за винятком тих випадків, коли яєчники калічать умисно непотрібними лапароскопіями.

4. Коротка шийка матки. На Заході це рідкісний діагноз: 1-3% жінок можуть мати істміко-цервікальну недостатність, і найчастіше це повторні вагітності. В українських жінок все навпаки – майже кожну залякують і пропонують прогестерон, а також «сенсаційний» песарій, який насправді може погіршувати стан вагітності. А потім скажуть, що у всьому винна жінка. Так, завжди у всьому винна жінка, яким би не був результат…

5. Опущення стінок піхви, або «стара піхва». Заради того, що вберегти жінок від тотального розводу на гроші я створила курс «Порятунок тазового дна». Дивує факт, що вже півтора року війна, а є чимало гінекологів та жінок, які «покращують» стан піхви в постійному режимі за великі гроші. Заради кого і чого? Невже немає бажання витратити ці гроші на допомогу пораненим бійцям, заради перемоги? Ось тут в мене нерви не витримують…

⬇️ Ru

На днях я провела опрос среди моих подписчиков, которые, по их мнению, самые популярные диагнозы в Украине. Если посмотреть популярные диагнозы на Западе, то они отличаются от тех, что есть на территории бывших советских республик, где коммерческий фактор играет наибольшую роль. Итак, чем запугивают и обманывают несчастных женщин?

1. Эндометриоз. Этот диагноз опережает все, не потому, что он так распространен, а потому, что на нем выгодно зарабатывать. Он «обнаруживается» почти у всех женщин всех возрастов на УЗИ, даже у подростков и женщин в менопаузе. Им запугивают как раком. Неизлечимый диагноз, а потому вроде бы нужно лечить всю жизнь. И чем лечат? Здесь и гормоны, и лапароскопия, и массажи, и пиявки, и травка и т.д.

Преимущественно 99% жертв с таким диагнозом здоровы и/или вообще не нуждаются в таком лечении.

2. ВПЧ – инфекция. Уже четверть века я стараюсь довести до нашей запуганной раком шейки матки украинской женской популяции, что ВПЧ не лечится, что не нужно тратить сумасшедшие деньги на многомесячные курсы лечения, не нужно ломать шейку матки конизацией, бегать ежемесячно на кольпоскопию, откладывать планирование беременности, пока врачу «все там понравится».

99.9% женщин, которые имели ВПЧ инфекцию НИКОГДА не будут иметь рака шейки матки.

3. Ранняя менопауза – этот диагноз за последний год опередил, наверное, все предыдущие. Почему? Многие женщины в стрессе, у них исчезли месячные или менструальные циклы не регулярные, а им говорят, что это раннее старение яичников, ранняя менопауза, поэтому принимайте гормоны, чтобы спасти яичники и себя от старости.

Никто среди этих женщин не проводит именно такое исследование, которое подтвердит угасание функции яичников. Никто правдиво не скажет, что спастись от любой менопаузы невозможно, за исключением тех случаев, когда яичники калечат умышленно ненужными лапароскопиями.

4. Короткая шейка матки. На Западе это редкий диагноз. Преимущественно 1-3% женщин могут иметь истмико-цервикальную недостаточность, и чаще это повторные беременности.

У украинских женщин с точностью наоборот – почти каждую запугивают и предлагают прогестерон, а также «сенсационный» пессарий, который может ухудшать состояние беременности.

Зато потом скажут, что во всем виновата женщина. Да, всегда во всем винить женщин, каким бы ни был результат.

5. Опущение стенок влагалища, а точнее, как говорят горе-врачи, «старое влагалище». «Ой, у вас там все плохо, мужчина не будет любить, и т.д.» Ради того, что уберечь женщин от тотального развода на деньги я создала курс «Спасение тазового дна».

Удивляет факт, что уже полтора года война, а есть немало гинекологов и женщин, «улучшающих» состояние влагалища в постоянном режиме и немалые деньги. Ради кого и чего? Неужели нет желания потратить эти деньги на помощь раненым бойцам, ради победы? Вот тут у меня нервы не выдерживают…