В стресовій ситуації, особливо хронічній, деякі жінки можуть стикатися з психогенним свербінням зовнішніх статевих органів (вульви, промежини). Це є діагноз виключення, тобто його ставлять після виключення всіх інших можливих причин свербіння – інфекція, подразнення шкіри засобами гігієни та видаленням волосся, дерматози, захворювання сполучної тканини, гормональні зміни, крауроз вульви і т.д.

Психогенний свербіж вульви не залежить від дня менструального циклу і посилюється після чергового нервування, панічної атаки, загострення тривоги. Всі результати обстеження в нормі, тобто мікробіом піхви не змінений. Такий стан може тривати місяцями і навіть роками, особливо у жінок, які пройшли через гінекологічну агресію.

Гінекологічна агресія проявляється в довготривалому обстеженні і лікуванні різними схемами, в які входить декілька антибіотиків, стероїдні препарати, протигрибкові препарати, інтимні гелі, фуфломіцини, фізпроцедури. Це прояв не тільки агресії, а банального викачування грошей. Жінка стає настільки залежною від «проблем в інтимній зоні», що боїться жити статевим життям, постійно прислухається до відчуттів в цій зоні, шукає альтернативи у вигляді жорстких дієт, і т.д. Також агресивне застосовування різних середників дійсно може призвести до пошкодження шкіри і слизової зовнішніх статевих органів, що посилить прояв свербіння.

Психогенний свербіж вульви не лікується гінекологічно, а потребує консультації психотерапевта або психіатра.

Антидепресанти та інші препарати для пригнічення тривоги можуть допомогти більше, ніж всі інші медикаменти.

Якщо у вас виник свербіж в екстремальних умовах і ви впевнені, що не могли заразитися статевою інфекцією (гонореєю, трихомоніазом), і у вас немає патологічних виділень (кров, гній, слиз і т.п.), в першу чергу заспокойтеся. При нагоді підтримуйте гігієну зовнішніх статевих органів. Не вживайте ніяких кремів, гелів, мазей. Для початку заспокойтеся!

Психогенний свербіж затихає протягом доби, якщо ви перестаєте нервуватися і, особливо, розчісувати шкіру промежини. Якщо свербіж супроводжується виділеннями, зверніться до лікаря.

Далі буде 👌🏼

Ru:🔻🔻🔻

В стрессовой ситуации, особенно хронической, некоторые женщины могут сталкиваться с психогенным зудом наружных половых органов (вульвы, промежности). Это диагноз исключения, то есть его ставят после исключения всех других возможных причин зуда – инфекция, раздражение кожи средствами гигиены и удалением волос, дерматозы, заболевания соединительной ткани, гормональные изменения, крауроз вульвы и т.д.

Психогенный зуд вульвы не зависит от дня менструального цикла и усиливается после очередной нервотрепки, панической атаки, обострения тревоги. Все результаты обследования в норме, т.е. микробиом влагалища не изменен. Такое состояние может длиться месяцами и даже годами, особенно у женщин, прошедших через гинекологическую агрессию.

Гинекологическая агрессия проявляется в длительном обследовании и лечении разными схемами, в которые входит несколько антибиотиков, стероидные препараты, противогрибковые препараты, интимные гели, фуфломицины, физпроцедуры. Это проявление не только агрессии, а банальной выкачки денег. Женщина становится настолько зависимой от проблем в интимной зоне, что боится жить половой жизнью, постоянно прислушивается к ощущениям, ищет альтернативы в виде жестких диет, и т.д. Также агрессивное применение различных средств действительно может привести к повреждению кожи и слизистой наружных половых органов, что усугубит проявление зуда.

Психогенный зуд вульвы не лечится гинекологически, а требует консультации психотерапевта или психиатра.

Антидепрессанты и другие препараты для угнетения тревоги могут помочь больше, чем все остальные медикаменты.

Если у вас возник зуд наружных половых органов в экстремальных условиях и вы уверены, что не могли заразиться половой инфекцией (гонореей, трихомониазом), и у вас нет патологических выделений (кровь, гной, слизь и т.п.), в первую очередь успокойтесь. При случае поддерживайте гигиену внешних половых органов. Не употребляйте никаких кремов, гелей, мазей. Успокойтесь!

Психогенный зуд затихает в течение суток, если вы перестаете нервничать и особенно расчесывать кожу промежности. Если зуд сопровождается выделениями, обратитесь к врачу.

Продолжение следует👌🏼

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской