Питання попередження передчасних пологів залишається без відповіді, незважаючи на те, що ефективним може бути накладання шву на шийку матки в тих випадках, де підтверджений діагноз істміко-цервікальної недостатності при наявності одного плоду в матці. Це також спекулятивна тема, на якій заробляють лікарі і всі, хто не хочеш.

Протягом декількох років було чимало спроб вживати прогестерон. Вагінальний прогестерон зарекомендував себе ніби-то непогано. Принаймні, ми пройшли через хвилі доказів його слабкої ефективності і неефективності взагалі. Залякані і у відчаї вагітні готові за-піхву-вати все, що тільки порадить лікар заради отримання дитини.

Нарешті ми маємо досить серйозний системний огляд і мета-аналіз всіх публікацій, які існують в сучасній медицині, на тему вживання прогестерону «Does vaginal progesterone prevent recurrent preterm birth in women with a singleton gestation and a history of spontaneous preterm birth? Evidence from a systematic review and meta-analysis», опублікований 20 квітня 2022 року в професійному журналі AJOG.

Серед великої кількості публікацій лише 10 досліджень підпадали під критерії вибірки: 7 досліджень з невеликою кількістю учасників (менше 150 жінок) і 3 з великою кількістю (більше 600). Всі малі дослідження мали похибки – від малих до великих, тому дані цих досліджень не мали високого рівню достовірності.

Так от, коли вчені провели дуже детальний, чутливий аналіз даних, вони зробили такий висновок: «Немає переконливих доказів, які підтверджують використання вагінального прогестерону для запобігання повторних передчасних пологів або для покращення перинатальних результатів при одноплідній вагітності зі спонтанними передчасними пологами в анамнезі.»

Цей висновок співзвучний з іншими великими дослідженнями минулого.

То ж чи можливо виносити вагітність без прогестерону? — Можливо!

Що залишається для запобігання передчасних пологів? — Лише шов на шийку матки.

Найголовніше: у більшості вагітних жінок не існує ніякої загрози передчасних пологів, а існують лікарі, які залякують цих жінок. Тому варто задуматися.