Чи передається вірус мавпячої віспи плоду?

Оскільки росте кількість випадків зараженням мавпячою віспою, у вагітних жінок виникають острахи, чи не зашкодить хвороба їхній майбутній дитині. Що ми знаємо про мавпячу віспу і вагітність?

Вірус мавпячої віспи був відкритий в 1958 році, тобто це захворювання не новинка для всього світу. Вперше захворювання у людини було зареєстровано в 1970 році в Конго. Спалахи мавпячої віспи виникали в різних країнах світу періодично, але інфікування тісно пов’язано з туристичним бізнесом, тобто подорожуванням в країни, де високі рівні мавпячої віспи серед тварин першочергово. Більшість заражень проходило через контакт з тваринами. Цьогорічні випадки мавпячої віспи підтверджують походження вірусу із Нігерії, а основний шлях зараження – статевий, оскільки клінічні прояви спостерігаються в ділянці статевих органів і ротової порожнини у більшості хворих.

В медичній літературі зареєстровано лише 4 випадки мавпячої віспи у вагітних жінок в Конго. Дві вагітності завершилися викиднями, одна – мертвонародженням. Вірус знайшли в тканинах плоду і плаценти. У живої народженої дитини вірус не було знайдено. Ще один випадок мавпячої віспи був виявлений у вагітної жінки в 1983 році у Заїрі (Конго). Дитина була вражена вірусом, народилася передчасно, але померла не від вірусної інфекції, а від голодування. Тобто, ми маємо лише 5 зареєстрованих випадків вірусної інфекції у вагітних. Проте умови життя цих вагітних і стан медичної служби не виключає вплив інших серйозних факторів на ці вагітності. Тому статистичної достовірності такі випадки не мають, і зробити якісь практичні висновки неможливо.

Більшість експертів вважає, що мавпяча віспа не є небезпечною для вагітної жінки і плоду. Якщо з’являться нові дані, я обов’язково з вами поділюся. Не панікуйте!

RU⬇️

Передается ли вирус обезьяньей оспы плоду?

Поскольку растет количество случаев заражением обезьяньей оспой, у беременных женщин возникают опасения, не повредит ли эта инфекция их будущему ребенку. Что мы знаем об обезьяньей оспе и беременности?

Вирус обезьяньей оспы был открыт в 1958 году, то есть это заболевание не новинка для всего мира. Впервые у человека оно было зарегистрировано в 1970 году в Конго. Вспышки обезьяньей оспы возникали в разных странах мира периодически, но инфицирование тесно связано с туристическим бизнесом, то есть путешествием в страны, где высокие уровни обезьяньей оспы среди животных в первую очередь. Большинство заражений проходило из-за контакта с животными.

Нынешние случаи обезьяньей оспы подтверждают происхождение вируса из Нигерии, а основной путь заражения – половой, поскольку клинические проявления наблюдаются в области половых органов и полости рта у большинства больных

В медицинской литературе зарегистрировано только 4 случая обезьяньей оспы у беременных женщин в Конго. Две беременности завершились выкидышами, одна – мертворождением. Вирус обнаружили в тканях плода и плаценты. У живого рожденного ребенка вирус не был обнаружен.

Еще один случай обезьяньей оспы был зарегистрировани у беременной женщины в 1983 году в Заире (Конго). Ребенок был поражен вирусом, родился преждевременно, но умер не от вирусной инфекции, а голодания.

То есть мы имеем только 5 зарегистрированных случаев вирусной инфекции у беременных. Однако условия жизни этих беременных и состояние медицинской службы не исключают влияния других серьезных факторов на эти беременности. Поэтому статистической достоверности такие случаи не имеют, и сделать какие-либо практические выводы невозможно.

Большинство экспертов считают, что обезьянья оспа не опасна для беременной женщины и плода. Если появятся новые данные, я обязательно с вами поделюсь. Не паникуйте☝🏼