Якими обстеженням не варто нехтувати при вагітності в умовах війни
Відразу спробую навчити вас мислити клінічно👌🏼

1. В якій ви групі ризику ускладнень вагітності?
📍Низький ризик – здорова жінка, ніколи не було ускладнень вагітності, декількох втрат вагітності та дітей, передчасних пологів.
➡️ Ця група потребує найменшого втручання.

📍Високий ризик – захворювання матері, які негативно можуть вплинути на вагітність, декілька викиднів і передчасні пологи в минулому.
➡️ Ця група потребує контроль спеціаліста і/або акушера-гінеколога. Рівень втручання залежить від стану матері і стану дитини.

2. Який термін вагітності?
📍 До 18-20 тижнів – можна не здавати ніяких аналізів. УЗД в 18-21 тиждень бажане. Воно покаже нормальний розвиток дитини чи якісь відхилення.
📍 Після 20 тижнів – для нормальної вагітності вимір тиску щотижнево при нормальних показниках тиску. При підвищеному тискові при 3 вимірах протягом тижню – терміново до лікаря.

Бажано, але не обов’язково хоча б 1 раз в триместр загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Якщо є можливість замінити аналіз сечі індикаторними тестами на білок, можна використовувати лише їх.

УЗД в 18-21 тиждень, повторне при нормальному перебігу в кінці третього триместру за бажанням. Потрібно знати свою групу крові і резус-фактор❗️

Контролюємо БІЛЬ, КРОВОТЕЧУ з піхви і появу НАВКОЛОПЛІДНИХ ВОД у виділеннях. Все це потребує консультації лікаря або акушерки, обов’язково з УЗД❗️

Рухи дитини рахувати не обов’язково. Головне їх відчувати.

Пам’ятайте, ваші бабусі і прабабусі виношували і народжували дітей без обліку в поліклініках і обстеження. Якщо виникає сумнів або страх, звертайтеся до лікаря або акушерки✅

RU: Какими обследованиями не стоит пренебрегать при беременности в условиях войны

Сразу же попробую научить вас клиническому мышлению👌🏼

1. В какой вы группе риска осложнений беременности?
📍низкий риск – здоровая женщина, никогда не было осложнений беременности, нескольких потерь беременности и детей, преждевременных родов.
➡️ Эта группа требует минимального вмешательства.

📍Высокий риск – заболевания матери, которые могут повлиять на беременность негативно, несколько выкидышей и преждевременные роды в прошлом.
➡️ Эта группа требует контроля специалиста или акушера-гинеколога. Уровень вмешательств зависит от состояния матери и ребёнка.

2. Какой срок беременности?
📍 До 18-20 недель – можно не сдавать никаких анализов. УЗИ в 18-21 недель желательно. Оно покажет нормальное развитие ребёнка либо какие-то отклонения.
📍 После 20 недель – для нормальной беременности — измерение давления еженедельно при нормальных показателях давления. При повышенном давлении при 3 измерениях в течение недели – срочно к врачу.

Желательно, но не обязательно хотя бы 1 раз в триместр общий анализ крови, общий анализ мочи. Если есть возможность замените анализ мочи тест-полосками на белок, можно использовать только их.

УЗИ в 18-21 неделю, повторное при нормальном течении беременности — по желанию, в 3 триместре. Необходимо знать свою группу крови и резус-фактор❗️

Контроль БОЛИ, КРОВОТЕЧЕНИЯ из влагалища и появление ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД в выделениях. Все это требует консультации врача или акушерки, обязательно УЗИ❗️

Шевеления плода считать не обязательно. Главное их чувствовать.

Помните, ваши бабушки и прабабушки вынашивали и рожали детей без учета в поликлиниках и без обследований. Если возникают сомнения или страх, обращайтесь к врачу или акушерке ✅

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской