Коли деякі блогери рекламують різноманітні дієти, особливо жорсткі, то вони не розуміють, як серйозно вони шкодять не тільки своєму здоров’ю, але здоров’ю тисяч і навіть мільйонів своїх підписників. Люди, які в гонитві за худорлявістю сидять на таких дієтах, насправді потребують допомоги психіатра.

Менструальний цикл – це показник жіночого здоров’я, а не лише його репродуктивної функції. Всі люди народжуються з метою – створити потомство. Це завдання природи і життя. Звичайно, люди можуть мати свої власні завдання, але не потрібно забувати, що ви живете за рахунок багатьох автоматичних процесів вашого організму. Тому можна сміливо сказати, що ваші свідомість та мислення існують у фізичному тілі як гості. Якщо ці гості починають нищити тіло, то рано чи пізно тіло не зможе адаптуватися під примхи жорстокого «Я» і буде самознищене.

Наявність менструального циклу, регулярність якого залежить від регулярності дозрівання яйцеклітин, є індикатором того, що напівзакрита система «ТІЛО» працює правильно і збалансовано. Якщо через нестачу харчів (голодування, дієти) і втрати ваги овуляція припиняється (і щезають менструації), це говорить про те, що тіло знаходиться в стресовому стані, тому виключило репродуктивну функцію. Це може бути не лише енергетично-метаболічний стрес, але і фізичний, якщо жінка до цього всього займається інтенсивним спортом. Психоемоційний стрес – незадоволення своєю фігурою – також додає мінусів в роботу організму.

В такому стані організм працювати довго не зможе. Тому не дивно, що таке страшне і майже фатальне захворювання як анорексія, закінчується в багатьох випадках незворотними процесами і смертю людини.

Тож, якщо на фоні вашого харчування або фізичної активності зникають місячні цикли (і вам ще далеко до фізіологічної менопаузи), це сигналізація організму, що він перейшов в стресовий режим роботи, і ви мусите вжити заходів, щоб врятувати його.

Всі, хто виставляє фотографії зі своїм худорлявим тілом і спокійно розповідає, що зникли місячні цикли і це нібито нормально — схаменіться! Бо ви займаєтесь хронічним самовбивством і вчите інших цим займатися. Почніть харчуватися правильно! На похорон до вас ніхто з підписників не прийде.

RU ⬇️⬇️⬇️

Когда некоторые блоггеры рекламируют разнообразные диеты, особенно жесткие, они не понимают, как серьезно они вредят не только своему здоровью, но здоровью тысяч и даже миллионов своих подписчиков. Люди, которые в погоне за худобой сидят на таких диетах, действительно нуждаются в помощи психиатра.

Менструальный цикл – это показатель женского здоровья, а не его репродуктивной функции. Все люди рождаются с целью создать потомство. Это задача природы и жизни. Конечно, люди могут иметь свои собственные задачи, но не следует забывать, что вы живете за счет многих автоматических процессов вашего организма. Поэтому можно сказать, что ваши сознание и мышление существуют в физическом теле как гости. Если эти гости начинают уничтожать тело, то рано или поздно тело не сможет адаптироваться под капризы жестокого «Я» и будет самоуничтожено.

Наличие менструального цикла, регулярность которого зависит от регулярности созревания яйцеклеток, является индикатором того, что полузакрытая система ТЕЛО работает правильно и сбалансировано.

Если из-за недостатка пищи (голодания, диеты) и потери веса овуляция прекращается (и исчезают менструации), это говорит о том, что тело находится в стрессовом состоянии, поэтому выключило репродуктивную функцию. Это может быть не только энергетически-метаболический стресс, но и физический, если женщина занимается интенсивным спортом. Психоэмоциональный стресс – недовольство своей фигурой – также добавляет минусов в работу организма.

В таком состоянии организм долго работать не сможет. Поэтому неудивительно, что такое страшное и почти роковое заболевание как анорексия, заканчивается во многих случаях необратимыми процессами и смертью человека.

Итак, если на фоне вашего питания или физической активности исчезают месячные циклы (и вам еще далеко до физиологической менопаузы), это сигнализация организма, что он перешел в стрессовый режим работы, и вы должны принять меры, чтобы спасти его.

Все, кто выставляет фотографии со своим худым телом и спокойно рассказывает, что исчезли лунные циклы и это вроде бы нормально – спохватитесь! Ибо вы занимаетесь хроническим самоубийством и учите других этим заниматься. Начните питаться правильно! На похороны к вам никто из подписчиков не придет.