Серйозні наукові дані насторожили багатьох лікарів. Плановий кесарів розтин (КР) пов’язаний з підвищеним ризиком лейкемії у потомства, згідно систематичного огляду та метааналізу, опублікованим в онлайн журналі Hematological Oncology у серпні 2022 року.

Ґрунтуючись на 16 дослідженнях, дослідники виявили, що наявність КР була пов’язана з підвищеним ризиком дитячої лейкемії у потомства в порівнянні з вагінальними пологами, особливо при гострому лімфобластному лейкозі.

☝🏼Зв’язку між екстреним або плановим КР та гострим мієлоїдним лейкозом не спостерігалося.

⬇️RU:

Серьезные научные данные встревожили многих врачей.

Плановое кесарево сечение (КС) связано с повышенным риском лейкемии у потомства, согласно систематическому обзору и метаанализу, опубликованным в онлайн журнале Hematological Oncology в августе 2022 года.

Основываясь на 16 исследованиях, исследователи обнаружили, что наличие КС было связано с повышенным риском детской лейкемии у потомства по сравнению с вагинальными родами, особенно при остром лимфобластном лейкозе.

☝🏼Связи между экстренным или плановым КС и острым миелоидным лейкозом не наблюдалось.