Ми звикли до багаточисленних публікацій про шкідливість кави, що кофеїн – це дуже погано. Але нові дослідження спростовують ці залякування, які насправді базовані лише на теорії, а не на наукових даних.

Чергове масивне дослідження також виправдало каву «The impact of coffee subtypes on incident cardiovascular disease, arrhythmias, and mortality: long-term outcomes from the UK Biobank», дані якого були надруковані в вересні 2022 року в журналі European Journal of Preventive Cardiology.

В дослідженні приймало участь 449 563 людей, половина з яких були жінки, і середній вік добровольців становив 58 років. Спостереження учасників дослідження проводилося майже 13 років!

В дослідженні було декілька груп і підгруп добровольців. Підтипи кави були визначені як безкофеїнова, мелена та розчинна, групи розділені на 0, <1, 1, 2–3, 4–5 та >5 чашок/день і порівнювалися з тими, хто не п’є. Серцево-судинні захворювання включали ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність та ішемічний інсульт. Регресійне моделювання Кокса з відношеннями ризиків (HRs) оцінювало асоціації з випадками аритмії, серцево-судинними захворюваннями та смертністю.

І які результати отримали?

• Найменший ризик становив для 4–5 чашок/день меленої кави та 2–3 чашки/день розчинної кави.

• Кава без кофеїну, мелена та розчинна кава, особливо 2–3 чашки на день, асоціювалися зі значним зниженням частоти серцево-судинних захворювань та смертності.

• Мелена та розчинна кава, але не без кофеїну, була пов’язана зі зниженням аритмії.

Тож, пийте каву і не бійтеся, що вона вам зашкодить! Ви яку полюбляєте?

Русский ⬇️⬇️⬇️

снова о кофе. Мы привыкли к многочисленным публикациям о вреде кофе, что кофеин – это очень плохо. Но новые исследования опровергают эти устрашения, которые на самом деле базируются только на теории, а не на научных данных.

Очередное массивное исследование также оправдало кофе «The impact of coffee subtypes on incident cardiovascular disease, arrhythmias, and mortality: long-term outcomes from the UK Biobank», данные которого были опубликованы в сентябре 2022 года в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

В исследовании принимало участие 449 563 человек, половина из которых были женщины, и средний возраст добровольцев составлял 58 лет. Наблюдение участников исследования проводилось почти 13 лет! B исследовании было несколько групп и подгрупп добровольцев.

Подтипы кофе были определены как бескофеиновый, молотый и растворимый, группы разделены на 0, <1, 1, 2–3, 4–5 и >5 чашек/день и сравнивались с людьми, не пьющими кофе.

Сердечно-сосудистые заболевания включали ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и ишемический инсульт. Регрессионное моделирование Кокса с отношением рисков (HRs) оценивало ассоциации со случаями аритмии, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.

И какие результаты получили?
• Наименьший риск составил 4–5 чашек/день молотого кофе и 2–3 чашки/день растворимого кофе.
• Кофе без кофеина, молотый и растворимый кофе, особенно 2–3 чашки в день, ассоциировались со значительным снижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.
• Молотый и растворимый кофе, но не без кофеина, был связан со снижением аритмии.
Поэтому пейте кофе и не бойтесь, что он вам повредит.