Досить часто від вагітних жінок я чую, що вони мають головний біль. «Лікарю, що мені прийняти?». Здається, таке просте запитання. Але одна сучасна класифікація головного болю нараховує близько 200 видів болю, враховуючи причину його виникнення. Якщо різна причина, то, звичайно, різне лікування, чи не так?

На щорічній зустрічі American College of Obstetricians and Gynecologists в травні 2022 року вперше заговорили про головний біль у вагітних, але концентрували увагу більше на мігрені.

Що нового ми дізналися?
🔹клінічних досліджень на тему головного болю у вагітних практично немає
🔹ми більше знаємо про безпеку ліків по відношенню до плоду, тому враховуємо нові дані
🔹сама вагітність насправді непогане лікування від болю
🔹мігрень не погіршується під час вагітності. Навпаки, 83% жінок вона турбує менше
🔹можливо потрібно припиняти профілактичне лікування мігрені під час вагітності, але з врахуванням факторів ризику
🔹Прийом деяких ліків (Divalproex sodium, topiramate) потрібно припинити з початком планування вагітності, так як вони можуть зашкодити плоду
🔹ACE інгібітори і трав’яні препарати не повинні вживатися під час вагітності
🔹Блокатори кальцієвих канальців, бета-блокатори і антигістамінні препарати є безпечними при вагітності
🔹При головному болі напруги потрібно бути обережними з ліками, які містять аспірин, барбітурат буталбітал.

Більш детальна інформація в запропонованих рекомендаціях «Headaches in Pregnancy and Postpartum» від травня 2022 року.

RU:

Довольно часто от беременных женщин я слышу, что у них болит голова. «Доктор, что мне принять?». Кажется, такой простой вопрос. Но одна современная классификация головных болей насчитывает около 200 видов боли, учитывая причину ее возникновения. Если разная причина, то, конечно, разное лечение, не правда ли?

На ежегодной встрече American College of Obstetricians and Gynecologists в мае 2022 впервые заговорили о головной боли у беременных, но концентрировали внимание больше на мигрени.

Что нового мы узнали?
🔸клинических исследований на тему головной боли у беременных практически нет
🔸мы больше знаем о безопасности лекарства по отношению к плоду, поэтому учитываем новые данные
🔸сама беременность действительно неплохое лечение от боли
🔸мигрень не ухудшается во время беременности. Напротив, 83% женщин онa беспокоит реже
🔸возможно нужно прекращать профилактическое лечение мигрени во время беременности, но с учетом факторов риска
🔸Прием некоторых лекарств (Divalproex sodium, topiramate) следует прекратить с началом планирования беременности, так как они могут повредить плод.
🔸ACE ингибиторы и травяные препараты не должны употребляться во время беременности
🔸Блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы и антигистаминные препараты являются безопасными.
🔸При головной боли напряжения следует соблюдать осторожность с лекарствами, содержащими аспирин, барбитурат буталбитал.

Более подробная информация в предложенных рекомендациях Headaches in Pregnancy and Postpartum от мая 2022 года.

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской