Псевдотвердження про те, що бідні нещасні жінки менш фертильні і мають проблеми з зачаттям дитини, вигідне лише тим, хто на цьому заробляє: репродуктивним клінікам, лікарям, лабораторіям, аптекам. Пропоную вам замислитися над такими важливими пунктами, які підтверджуються всесвітніми даними статистики:

• В більшості розвинутих країн світу, також в країнах Європи, жінки виходять заміж і створюють дітей набагато пізніше, ніж це було 30, 40, 50 років тому.
• Більшість цих жінок не знають, що після 30 років починає згасати репродуктивна функція яєчників, а після 35 років процеси старіння яєчників прискорюються.
• Більшість жінок не розуміє, що засобів омолодження чи гальмування старіння яєчників не існує, і всі ці процеси мають генетичний контроль.
• В більшості жінок, які виходять заміж, значно зменшилася кількість народжених дітей. Жінки не хочуть народжувати більше 1-2 дітей.

Так кого ми обманюємо міфами про те, що «тепер важко завагітніти, рівні безпліддя ростуть, виношувати дітей важче»? Так, віковий фактор безпліддя існує і це не хвороба. Це фізіологічний фактор, який не залежить від бажання жінки наздогнати упущений час.

Який висновок робимо? Хочете дітей, готові мати дітей – плануйте. Не потрібно бігати по лікарях в пошуках проблеми, якщо ви не планували вагітність. Якщо вам за 35, то мусите серйозно прийняти факт, що у вас можуть бути фізіологічні проблеми зачати дітей. Але знову ж таки: хто не пробує, той не отримує бажане.

RU⬇️

Псевдоутверждение о том, что бедные-несчастные женщины менее фертильны и испытывают проблемы с зачатием ребенка, выгодно только тем, кто на этом зарабатывает: репродуктивным клиникам, врачам, лабораториям, аптекам.

Предлагаю вам задуматься над такими важными пунктами, подтверждаемыми всемирными данными статистики:

• В большинстве развитых стран мира, в странах Европы, женщины выходят замуж и рожают детей гораздо позже, чем это было 30, 40, 50 лет назад.
• Большинство женщин не знают, что после 30 лет начинает угасать репродуктивная функция яичников, а после 35 лет процессы старения яичников ускоряются.
• Большинство женщин не понимают, что средств омоложения или торможения старения яичников не существует, и все эти процессы контролируются генами.
• У большинства женщин, которые выходят замуж, значительно уменьшилось количество родившихся детей. Женщины не хотят рожать больше 1-2 детей.

Так кого мы обманываем мифами о том, что «теперь тяжело забеременеть, уровни бесплодия растут, вынашивать детей труднее»? Да, возрастной фактор бесплодия существует и это не болезнь. Это физиологический фактор, который не зависит от желания женщины догнать упущенное время.

Какой вывод мы делаем? Хотите детей, готовы иметь детей – планируйте. Не нужно бегать по врачам в поисках проблемы, если вы не планировали беременность. Если вам за 35, то должны серьезно принять факт, что у вас могут быть физиологические проблемы зачать детей. Но опять же: кто не пробует, тот не получает желаемого.